Επάνω...

Η Gartner αναφέρει ότι ο εργασιακός κόσμος θα είναι μάρτυρας 10 αλλαγών κατά τη διάρκεια των επόμενων 10 χρόνων.

Οι αναλυτές της Gartner Συζητώντας την Μεταβαλλόμενη Φύση της Εργασίας στο Portalτης Gartner, Content and 
Collaboration Summit στο 
Λονδίνο, Η.Β., 15-16 Σεπτεμβρίου 2010.

Gartner Says

Egham, Η.Β. , 4 Αυγούστου 2010— Ο κόσμος σήμερα διαφέρει δραματικά από αυτόν 20 χρόνια πριν και με τις γραμμές μεταξύ της εργασίας και της μη-εργασίας ήδη να είναι τεντωμένες, η GartnerInc προβλέπει ότι η φύση της εργασίας θα είναι μάρτυρας 10 αλλαγών κλειδιά μέχρι το 2020.Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προγραμματίζουν για αυξανόμενα χαοτικά περιβάλλοντα που είναι εκτός άμεσου ελέγχου τους, και η προσαρμογή πρέπει να περιλαμβάνει και τις 10 αυτές τάσεις.

«Η δουλειά θα γίνει λιγότερο ρουτίνα, θα χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα, υπέρ συνδεσιμότητα, «συνεργατικότητα» και πολλά άλλα» λέει ο Tom Austin, αντιπρόεδρος και μέλλος της Gartner. Μέχρι το 2015, το 40% ή 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καθορίσουν ποιες από τις 10 αλλαγές κλειδιά στη φύση της εργασίας θα τους επηρεάσουν, και να σκεφτούν αν απαιτούνται δραματικές αλλαγές στο μοντέλο διοίκησης.περισσότερο των εργασιών των επιχειρήσεων θα είναι «μη ρουτίνας», αυξημένο από το 25% του 2010. «Οι άνθρωποι θα εργάζονται κατά ομάδες πιο συχνά από ότι μόνοι τους. Θα εργάζονται με άλλους με τους οποίους έχουν μερικές σχέσεις, και οι ομάδες θα περιλαμβάνουν και άτομα εκτός ελέγχου τις επιχείρησης» πρόσθεσε. «Επιπροσθέτως, τεχνολογίες προσομοίωσης, οπτικοποίησης και ομαδοποίησης, που εφαρμόζονται σε yottabytes δεδομένων ανά δευτερόλεπτο, απαιτούν έμφαση σε νέες ικανότητες αντίληψης.

1. Από – τυποποίηση της εργασίας

Η κύρια αξία που προσθέτουν οι άνθρωποι δεν είναι στις διαδικασίες που μπορούν να αυτοματοποιηθούν, αλλά στις μη – αυτοματοποιημένες διαδικασίες, μοναδικά ανθρώπινες, αναλυτικές ή διαδραστικές συνεισφορές που έχουν σαν αποτέλεσμα λέξεις όπως, ανακάλυψη, καινοτομία, ομαδικότητα, ηγεσία, πωλήσεις και μάθηση. Οι εκτός ρουτίνας ικανότητες είναι αυτές που δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία της πώλησης μιας ασφάλειας ζωής σε ένα διστακτικό αγοραστή, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία αυτοματισμού για την επιχειρηματολογία στη διαδικασία της πώλησης.

2. Σμήνη Εργασίας

Η συνεργατικότητα είναι ένα στυλ εργασίας που χαρακτηρίζεται από θορυβώδη συλλογική δραστηριότητα και ο καθένας θεωρείται διαθέσιμος να συνεισφέρει. Η Gartnerαναγνωρίζει δύο φαινόμενα μέσα στη συλλογική δραστηριότητα. Η ομαδική (αντί της ατομικής απόδοσης) αναδύεται, που θα αξιολογείται και θα ανταμείβεται περισσότερο, θα συμβαίνει πιο συχνά και μια νέα μορφή ομαδικότητας, που η Gartnerαποκαλεί σμηνοποίηση (swarming), για να τη διαχωρίσει από τα ιστορικά μοντέλα ομαδικότητας. Οι ομάδες ιστορικά αποτελούνται από άτομα που έχουν εργαστεί μαζί στο παρελθόν και γνωρίζουν ο ένας τον άλλο σχετικά καλά, συχνά εργάζονται στην ίδια επιχείρηση και για τον ίδιο διευθυντή. Τα σμήνη σχηματίζονται γρήγορα, επιτιθέμενα σε ένα πρόβλημα ή ευκαιρία και στη συνέχεια γρήγορα εξαφανίζονται. Η σμηνοποίηση είναι μια ευκίνητη ανταπόκριση σε μια παρατηρημένη αύξηση των adhocαπαιτήσεων για δράση και δραστηριοτήτων, που συνεχίζουν να διαταράσσουν τη δομή, και τις γραφειοκρατικές καταστάσεις.

3. Μακρινές Σχέσεις.

Στα σμήνη αν τα άτομα γνωρίζονται μεταξύ τους, θα είναι ελάχιστα, μέσω μακρινών σχέσεων. Οι μακρινές σχέσεις είναι τα στοιχεία που λαμβάνουν τα άτομα από άλλους που γνωρίζουν τους ανθρώπους που πρόκειται να εργαστούν μαζί τους. Πρόκειται για έμμεσους δείκτες και βασίζονται στην εμπιστοσύνη που άλλοι έχουν για τη γνώση τους για τους ανθρώπους. Η πλοήγηση σε κάποιου το προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό δίκτυο βοηθάει τα άτομα να αναπτύξουν και να εξερευνήσουν και τις στενές και τις μακρινές σχέσεις και αυτό, σε αντάλλαγμα, θα είναι καθοριστικό στην επιβίωση και την εκμετάλλευση του σμήνους για επιχειρηματικό κέρδος.

4. Συλλογική Εργασία.

Υπάρχουν ανεπίσημες ομάδες ατόμων, εκτός του άμεσου ελέγχους της επιχείρησης, που μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία ή την αποτυχία της επιχείρησης. Αυτές οι ανεπίσημες ομάδες συνδέονται από ένα κοινό ενδιαφέρον, από μια πλάνη ή ένα ατύχημα, όπως περιγράφονται από τη Gartner«η συλλογική». Τα έξυπνα στελέχη διακρίνουν πως τα επιβιώνουν σε ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα που δεν μπορούν να ελέγξουν, ένα που μπορούν μόνο να το επηρεάσουν. Η διαδικασία του επηρεασμού απαιτεί κατανόηση της συλλογικότητας που πιθανό επηρεάζει την επιχείρηση τους, καθώς επίσης τα άτομα κλειδιά σε αυτές τις εξωτερικές ομάδες. Η συγκέντρωση εξυπνάδας από τη συλλογικότητα είναι κρίσιμη. Εξίσου σημαντικό είναι η κατανόηση του πως θα χρησιμοποιηθεί η συλλογικότητα για τον ορισμό των τμημάτων, αγορών, προϊόντων και διαφόρων επιχειρηματικών στρατηγικών.

5. Εργασιακά Σκίτσα.

Οι περισσότερες μη τυποποιημένες διαδικασίες θα γίνουν εξαιρετικά ανεπίσημες. Είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις να προσπαθήσουν να πιάσουν τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων αλλά, τουλάχιστον για σήμερα, η Gartnerδεν περιμένει οι περισσότερες μη τυποποιημένες διαδικασίες να ακολουθούν ένα λογικό τυπικό μοτίβο. Στο μέλλον, πιστεύουμε ότι τα μοτίβα εργασίας για περισσότερη μη τυποποιημένη εργασία θα αναδυθούν, δικαιώνοντας μερικώς την προσέγγιση στη συλλογή πληροφοριών για αρμοδιότητες, αλλά θα χρειαστούν χρόνια πριν γίνει ορατή η απόδοση της επένδυσης. Στο μεταξύ, τα μοντέλα διαδικασιών για τις περισσότερες μη τυποποιημένες διαδικασίες θα παραμείνουν απλά «σκίτσα» φτιαγμένα στο πόδι.

6. Αυθόρμητη Εργασία

Αυτή η ιδιότητα επίσης εννοείται από την περιγραφή της Gartner για τα εργασιακά σμήνη. Ο αυθορμητισμός εννοείται κάτι περισσότερο από μια αντανακλαστική δράση, για παράδειγμα, την εμφάνιση νέων μοντέλων. Ακόμα περιλαμβάνει προορατική εργασία όπως αναζήτηση νέων ευκαιριών και δημιουργία νέων σχεδίων και μοντέλων.

7. Προσομοίωση και Πειραματισμός

Ενεργή συμμετοχή με περιβάλλοντα προσομοίωσης (εικονικά περιβάλλοντα), που είναι όμοια με τεχνολογίες που απεικονίζονται στην ταινία MinorityReport, θα έρθουν να αντικαταστήσουν την αναζήτηση σε κελιά φύλλων εργασιών. Αυτό υπονοεί τη χρήση ν-διάστατου εικονικού περιβάλλοντος για όλους τους διαφορετικούς τύπους δεδομένων. Τα περιεχόμενα του περιβάλλοντος προσομοίωσης θα συνδέονται αντιπροσωπευτικές τεχνολογίες που καθορίζουν ότι τα υλικά πάνε μαζί βασιζόμενα στην παρατήρηση της εργασίας των ατόμων με αυτό το περιεχόμενο. Οι άνθρωποι θα αλληλεπιδρούν με τα δεδομένα και ενεργά θα μεταβάλουν διάφορες παραμέτρους αναδιαμορφώνοντας τον κόσμο που κοιτάζουν.

9. Ευαισθησία του Μοντέλου.

Η Gartnerέχει δημοσιεύει μια κύρια γραμμή έρευνας στη Στρατηγική Βασισμένοι σε Μοντέλα. Ο επιχειρηματικός κόσμος γίνεται περισσότερο ιπτάμενος, επιτρέποντας στους ανθρώπους να εργάζονται εκτός γραμμικών μοντέλων βασισμένων στην προηγούμενη απόδοση που είναι πολύ λιγότερη ορατή στο μέλλον από ότι στον παρελθόν. Η Gartnerπεριμέν

ει να δει μια σημαντική ανάπτυξη του αριθμού των επιχειρήσεων που δημιουργούν ομάδες ειδικά αλλαγμένες με ανίχνευση των αναδυόμενων αποκλινόντων συνηθειών, την αξιολόγηση αυτών των συνηθειών, ανάπτυξη διαφόρων σεναρίων για το πώς η αποδιοργάνωση μπορεί να εξελιχτεί και προτείνοντας στα επικεφαλής στελέχη νέους τρόπους εκμετάλλευσης (ή προστασίας της επιχείρησης από) τις αλλαγές που είναι τώρα πιο ευαίσθητες.

9. Υπέρ συνδεσιμότητα.

Η έλλειψη υπερσυνδεσιμότητας είναι μια ιδιότητα των περισσότερων επιχειρήσεων, που υπάρχουν μεταξύ δικτύων άλλων δικτύων, που είναι αδύνατο να ελέγξει κάποιο από αυτά. Καθώς βασικά στοιχεία της εφοδιαστικής αλυσίδας, για παράδειγμα, μπορεί να είναι «με σύμβαση» δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα δουλέψουν σωστά, ακόμα και αν η εφοδιαστική αλυσίδα είναι εσωτερική. Η έλλειψη υπερσυνδεσιμότητας θα οδηγήσει σε μια ώθηση για περισσότερη εργασία να συμβεί και στις επίσημες και στις ανεπίσης σχέσεις σε όλη της επικράτεια της επιχείρησης, που έχει επιπτώσεις στο πως εργάζονται τα άτομα και στο πως το τμήμα πληροφορικής υποστηρίζει ή αυξάνει αυτή την εργασία.

10 Ο Χώρος μου

Ο χώρος εργασία γίνεται όλο και περισσότερο εικονικός, με συναντήσεις να γίνονται μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας και επιχειρήσεων και με συμμετέχοντες που μόλις γνωρίζουν ο ένας τον άλλων, να εργάζονται σε σμήνη επιτιθέμενοι σε ραγδαία αναδυόμενα προβλήματα. Αλλά ο εργαζόμενος θα έχει ακόμα ένα χώρο εργασίας. Πολλοί δεν θα έχουν ούτε εταιρικό φυσικό γραφείο ή έπιπλα, και η δουλειά τους θα γίνεται σιγά σιγά 24-ρη, 7 μέρες την εβδομάδα. Σε αυτό το περιβάλλον εργασίας, η γραμμές μεταξύ προσωπικών, κοινωνικών και οικογενειακών ζητημάτων, παράλληλα με επιχειρηματικά θέματα, θα εξαφανιστούν. Τα άτομα, φυσικά, πρέπει να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα που δημιουργείται από τις αλληλεπικαλυπτόμενες απαιτήσεις, είτε από το νέο εργασιακό κόσμο είτε από εξωτερικά (εκτός εργασίας) φαινόμενα. Αυτοί που δεν μπορούν να διαχειριστούν την υποκείμενη «υπερφόρτωση προσδοκιών και διακοπών) θα υποφέρουν από ελλείμματα στην απόδοση καθώς αυτές οι υπερφορτώσεις ωθούν τα άτομα να ενεργούν σε ένα υπερ-τονισμένο (υπερφορτωμένο με πληροφορίες) επίπεδο.

Επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην έκθεσητης Gartner "Watchlist: Continuing Changes in the Nature of Work, 2010-2020." Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Gartner.

Σημαντικα Νεα

Ποιά είναι η άποψη της "Διάκρισης" για τα προγράμματα ΕΣΠΑ και ποιοί οι τρόποι συνεργασίας με εμάς για αυτά;

espa faqΠολλά ακούγονται γύρω από τα προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία άνοιξαν ή ανοίγουν για τους ιδώτες επαγγελματίες τους άνεργους που θέλουν να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση ή και τις ίδιες τις επιχειρήσεις μικρές και μεγάλες.Πόσα από αυτά έχουν σχέση με την πραγματικότητα; Εδώ υπάρχει ένας βασικός οδηγός για το πως ένας επαγγελματίας -επιχειρηματίας πρέπει να κινηθεί για να επιδοτηθεί από τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

 

 

 

Ypoklopes-nsaΥποκλοπές της NSA χωρίς σύνδεση στο Ιντερνετ

Μυστική τεχνολογία φέρεται να έχει αναπτύξει η αμερικανική NSA, που επιτρέπει την παρακολούθηση υπολογιστών χωρίς αυτοί να έχουν συνδεθεί στο Διαδίκτυο.

 

 

 

Το FBI μπορεί να ανοίξει την κάμερα του υπολογιστή σου

 FBI έχει στην κατοχή του ειδικό λογισμικό το οποίο είναι σε θέση να ενεργοποιεί κρυφά την webcam φορητών υπολογιστών από απόσταση