Επάνω...

Πληροφορική

Η πληροφορική αντιπροσωπεύει την τεχνολογική προοπτική και περιλαμβάνει τις τηλεπικοινωνίες, τους υπολογιστές, και τις τεχνολογίες αυτοματισμού. Η πληροφορική είναι ο μηχανισμός που βοηθάει στην επεξεργασία και στη ροή των πληροφοριών, καθώς επίσης και στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός προιόντας ή την παροχή μίας υπηρεσίες. 
Η 
Διάκριση χρησιμοποιεί την πληροφορική για να προσφέρει νέες διοικητικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορούν να εφαρμοστούν στρατηγικά για:

  • Να κερδίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Βοηθώντας στη συλλογή στρατηγικών πληροφοριών (πληροφορίες ανταγωνιστών, νοημοσύνη της αγοράς, αναφορές).
  • Να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την απόδοση.
  • Να εισάγει νέους τρόπους διοίκησης και οργάνωσης.
  • Να αναπτύξει νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
    • Βοηθώντας στην διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού
    •  Δημιουργόντας νέα κανάλια αγορών

 

Important News

What a Manager MUST DO for his business

 

There are things that could been done to improve the position of a company or organization. Running a business is...  

 

 

 

 

Ypoklopes-nsaNSA can spy without Internet connection

Secret technology allegedly developed the American NSA, allowing monitoring without their computers connected to the Internet .

 

 

FBI can open your computer camera

 The FBI has developed advanced surveillance techniques that give it the power to covertly activate