Επάνω...

A1 For Jobs

Σε όλη την Ευρώπη τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να είναι άνεργοι από ότι οι άνθρωποι χωρίς ειδικές ανάγκες που αντικατοπτρίζεται από το γεγονός ότι μόνο το 31% των ενηλίκων με αναπηρία εργαζόταν με αμοιβή σε σύγκριση με το 68% αυτών χωρίς αναπηρία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτή τη διαφορά στα ποσοστά στην οικονομική δραστηριότητα, με τον λιγότερο σημαντικό να είναι ο μύθος ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν είναι ικανά ή είναι απρόθυμα να εργαστούν. Μια αναφορά της Ομάδας Εργασίας για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Disability Rights Task Force) της Μεγάλης Βρετανίας, τονίζει ότι το 11% από τα άτομα με ειδικές ανάγκες που εργάζονται το 11% παίρνουν άδεια λόγω ασθένειας και έχουν μικρότερο κύκλο εργασιών σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους χωρίς αναπηρίες. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες συμμετοχής στην εκπαίδευση και στις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας που οι ίδιοι τις αναγνωρίζουν ως: φόβο ότι θα χάσουν επιδόματα, θέματα υγείας, και έλλειψη εμπιστοσύνης, συμπεριφορά του εργοδότη, μεταφορά/τοποθεσία και ανησυχίες για την καριέρα τους. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει να απαντήσει σε αυτές τις δυσκολίες συμμετοχής, να τους επιτρέψει να έχουν ενεργό ρόλο στης οικονομική και κοινωνική ζωή, προσαρμόζοντας την εκπαίδευση για τα ταιριάζει τις ειδικές ανάγκες των εκπαιδευομένων ταιριάζοντας τις με τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς. Οι συνεργάτες του προγράμματος που εργάζονται με τα άτομα με ειδικές ανάγκες με την παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης ανακάλυψαν ότι υπάρχουν πολύ λίγα ενημερωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και Ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα αυτό. Οι συνεργάτες θεωρούν ότι η ανάλυση στις εκπαιδευτικές ανάγκες και μεθοδολογίες στην υπάρχουσα παροχή εκπαίδευσης είναι το κλειδί ανάπτυξης για τη προώθηση της ένταξης της ομάδας αυτής.

Ο κύριος λόγος που τα άτομα με ειδικές ανάγκες αποτυγχάνουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση και εν συνεχεία σε εργασία είναι η ιστορικά αρνητική αντιμετώπιση των εργοδοτών. Μια παγκόσμια πολιτική έχει αναπτυχθεί στις επιχειρήσεις ότι να προσλάβεις κάποιο με αναπηρία είναι περισσότερο πρόβλημα παρά κέρδος. Οι συνεργάτες θεωρούν ότι αντιμετωπίζοντας την συμπεριφορά της κοινωνίας προς τις αναπηρίες ένα σημαντικό παράγοντα σε αυτό το πρόγραμμα καθώς θεωρούν ότι αυτοί που έχουν αρνητικές αντιλήψεις είναι προβληματική παρά η αναπηρίες που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι. Η επιτυχής αντιμετώπιση του θέματος αυτού θα έχει θετικά αποτελέσματα για την αγορά σε όλη την Ευρώπη όπου πολλοί εργοδότες τονίζουν τις ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό με ειδικές γνώσεις που εμποδίζει τη συμπλήρωση κενών θέσεων εργασίας. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αντιπροσωπεύουν ένα ανεκμετάλλευτο εργατικό δυναμικό με τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Οικονομίας – 12% του Ευρωπαϊκού πληθυσμού έχει κάποια μορφή φυσικής ή πνευματικής αναπηρίας. Αν και δεν είναι ικανό το σύνολο της ομάδας αυτής να εργαστεί μπορεί ωστόσο να έχουν μια αξιόλογη συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική ζωή..

Συνεργάτες του Προγράμματος

 
 
 
 
 
 
 

EU Institutions explained

Σημαντικα Νεα

Τι πρέπει να κάνει ένας manager ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ για την επιχείρησή του

 

Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η θέση της επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Η διοίκηση -  management μιας επιχείρησης έχει προκλήσεις...  

 

 

 

Ypoklopes-nsaΥποκλοπές της NSA χωρίς σύνδεση στο Ιντερνετ

Μυστική τεχνολογία φέρεται να έχει αναπτύξει η αμερικανική NSA, που επιτρέπει την παρακολούθηση υπολογιστών χωρίς αυτοί να έχουν συνδεθεί στο Διαδίκτυο.

 

 

 

Το FBI μπορεί να ανοίξει την κάμερα του υπολογιστή σου

 FBI έχει στην κατοχή του ειδικό λογισμικό το οποίο είναι σε θέση να ενεργοποιεί κρυφά την webcam φορητών υπολογιστών από απόσταση