Επάνω...

Adults Mentoring

Σημαντικές τάσεις που παρατηρήθηκαν σε διάφορες αναφορές των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ο αριθμός των ατόμων άνω των 50 έχει αυξηθεί σημαντικά, οδήγησαν στην δημιουργία του προγράμματος «Καθοδήγηση Ενηλίκων» (“Adults Mentoring”). Το ποσοστό των ανέργων στην ηλικιακή ομάδα που αναφέρθηκε είναι επίσης υψηλό. Εξ αιτίας του γεγονότος αυτού, το πρόγραμμα εστιάζει στις ανάγκες των ηλικιωμένων ανέργων και των μακροχρόνια ηλικιωμένων ανέργων – που θέλουν να ανανεώσουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες και να αποκτήσουν νέες πρακτικές γνώσεις. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη συμμετοχή τους σε ανεπίσημες μορφές μάθησης – Την καθοδήγηση. Στα πλαίσια του προγράμματος θα αναπτυχτεί ένα σύστημα καθοδήγησης για ηλικιωμένους ανέργους στο χώρο εργασίας.Στους ηλικιωμένους ανέργους θα παρέχεται ένας καινοτόμος τρόπος επαγγελματικής καθοδήγησης που να ανταποκρίνεται στις γνώσεις και την κατανόησή τους. Οι ακόλουθοι φιλόδοξοι στόχοι έχουν τεθεί στα πλαίσιο του προγράμματος:

 • Η δημιουργία ενός συστήματος καθοδήγησης με στόχο τους ηλικιωμένους ανέργους για να αυξήσει της ικανότητα για πρόσληψη τους.
 • Η παροχή στους ηλικιωμένους ανέργους εργασιακής εμπειρίας, εμπιστοσύνης στον εαυτό τους, και επαγγελματικού επιπέδου εκπαίδευση σε δουλειά.
 • Η ανάπτυξη και δοκιμή των υποστηρικτικών υλικών των ηλικιωμένων ανέργων (καθοδηγουμένων).
 • Η ανάπτυξη και δοκιμή εκπαιδευτικών υλικών για τους εργοδότες (καθοδηγητές)
 • Η βελτίωση της αντίληψης των εργοδοτών για τις ανάγκες και τις ικανότητες των ηλικιωμένων
 • Η ανάπτυξη δικτύου εργοδοτών με ηλικιωμένους εργαζομένους
 • Η ανάπτυξη ευρέως διαθεσίμων εκπαιδευτικών υλικών, διαθέσιμων δωρεάν μέσω του διαδικτύου. Για αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, τα υλικά θα είναι διαθέσιμα και σε διαφορετικούς τύπους (CD ή χαρτί).
 • Η αξιολόγηση του συστήματος καθοδήγησης και η ανάπτυξη προτάσεων σχετικά με τη συνεχίσει και εφαρμογή του συστήματος από επιχειρήσεις εκτός των συνεργατών του προγράμματος
 • Ο σχεδιασμός στρατηγικών, προγραμμάτων και υλικών που να είναι μεταφέρσιμα και σε άλλες ομάδες-στόχους.
 • Ενήλικες (πάνω των 50) που είναι μακροχρόνια άνεργοι
 • Ενήλικες που εργάστηκαν και έχασαν τη δουλειά τους

Το πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στις ακόλουθες ομάδες-στόχους:

Οι δευτερεύουσες ομάδες-στόχοι είναι αυτοί που καθορίζουν την πολιτική, δηλαδή οι μεσάζοντες, οι εκπαιδευτές, οι εκπαιδευτικές ενώσεις. Θα συμμετέχουν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος με σκοπό τη παροχή της μέγιστης διάδοσης των προϊόντων του προγράμματος.Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι διαθέσιμα εδώ.

Συνεργάτες του Προγράμματος

 

Σημαντικα Νεα

Τι πρέπει να κάνει ένας manager ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ για την επιχείρησή του

 

Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η θέση της επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Η διοίκηση -  management μιας επιχείρησης έχει προκλήσεις...  

 

 

 

Ypoklopes-nsaΥποκλοπές της NSA χωρίς σύνδεση στο Ιντερνετ

Μυστική τεχνολογία φέρεται να έχει αναπτύξει η αμερικανική NSA, που επιτρέπει την παρακολούθηση υπολογιστών χωρίς αυτοί να έχουν συνδεθεί στο Διαδίκτυο.

 

 

 

Το FBI μπορεί να ανοίξει την κάμερα του υπολογιστή σου

 FBI έχει στην κατοχή του ειδικό λογισμικό το οποίο είναι σε θέση να ενεργοποιεί κρυφά την webcam φορητών υπολογιστών από απόσταση