Επάνω...

Business Values

Η ραγδαία διαδικασία της σύγκλισης των περιφερειών καθορίζει την διαπολιτισμική αλληλεπίδραση καθώς και την ανάδειξη του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. Αυτό αναπόφευκτα διαμορφώνει την απαίτηση για διαπολιτισμική αντίληψη και συμβατότητα σαν ένα από τα σημαντικότερα προαπαιτούμενα για μια αποτελεσματική επιχείρηση. Η εκπαιδευτική μεθοδολογία των Ευρωπαϊκών διαπολιτισμικών αξιών θα επιτρέψει παρουσίαση των κοινών αξιών στο πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής ολοκλήρωσης στην Ευρώπη, με τη μεταφορά της πολιτιστικής κληρονομιάς και διαμορφώνοντας τις κοινές οδηγίες της ανάπτυξης της του Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού πολιτισμού καθώς και εξάσκηση της πολιτισμικής αυτοεπίγνωσης των επιχειρηματιών..

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η διαμόρφωση ενός θεωρητικού μοντέλου των Ευρωπαϊκών πολιτισμικών αξιών και η προετοιμασία της μεθοδολογίας επαγγελματικής εκπαίδευσης στις πολιτισμικές αξίες που είναι συμβατές με το κοινό Ευρωπαϊκό εμπορικό περιβάλλον στις επιχειρήσεις..

Οι εργασίες του προγράμματος είναι:

  • Η προετοιμασία της μεθοδολογίας για τη διάγνωση των διαπολιτισμικών αξιών και η διεξαγωγή έρευνας σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες.
  • Η διαμόρφωση του θεωρητικού μοντέλου πολιτισμικών αξιών στην Ευρώπη.
  • Η προετοιμασία της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας των Ευρωπαϊκών διαπολιτισμικών αξιών.
  • Οργανισμούς με μεγάλο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό, που είναι, Kaunas University of Technology, Economics and Management Faculty (Λιθουανία), Institut für sozialwissentschaftliche Beratung (Γερμανία), Abif (Αυστρία).
  • Αν και όλοι οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν στενές επαφές με τις επιχειρήσεις, αυτό ισχύει περισσότερο για το Kaunas Chamber of Commerce , Industry and Crafts (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο). Το επιμελητήριο θα διασφαλίσει τη ροή της πληροφορίας των ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων του προγράμματος χρησιμοποιώντας τις συνεργασίες του με τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια άλλων χωρών.
  • Οργανισμούς με εμπειρία στη συμβουλευτική και εκπαίδευση επιχειρήσεων όπως, Economics and Management Faculty in Kaunas University of Technology (Λιθουανία), Kaunas College (Λιθουανία), Vilnius College (Λιθουανία), Institut für sozialwissentschaftliche Beratung (Γερμανία), Abif (Αυστρία), Διάκριση (Ελλάδα), CESIA (Ιταλία), ALBATROS & DELTHA CONSULTING S.L. (Ισπανία), IDEC (Ελλάδα).
  • Οργανισμοί που έχουν την εμπειρία και τις τεχνικές δυνατότητες στην προετοιμασία των εργαλείων της μεθοδολογίας για την εκπαίδευση με πολυμέσα και το διαδίκτυο. IDEC (Ελλάδα) and Training 2000 (Ιταλία)

Η γνωριμία των επιχειρηματικών θεσμών με το σχεδιαζόμενο θεωρητικό πολιτισμικό μοντέλο επιχειρήσεων στην Ευρώπη, που θα διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις της κοινής κοινωνικού-πολιτισμικού περιβάλλοντος και τις νέες απαιτήσεις των επιχειρήσεων, σε σχέση με τα πρακτικά αποτελέσματα που θα εξαχθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας, θα αποκαλύψουν της κατευθύνσεις για περεταίρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών πολιτισμικών αξιών στην Ευρώπη.

Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης που θα προετοιμαστεί με τη βοήθεια επαγγελματιών συμβούλων επιχειρήσεων (οι πλειοψηφία των οργανισμών που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα ασχολούνται με την επαγγελματική εκπαίδευση και τη συμβουλευτική) θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τις κοινές Ευρωπαϊκές απαιτήσεις της πολιτισμικής επιχειρηματικής ολοκλήρωσης εντός και εκτός της επιχείρησης. Αυτό θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση των πραγματικών απαιτήσεων για μια αποτελεσματική επιχειρηματική συνεργασία στα πλαίσια· της Ευρωπαϊκής συνένωσης.

Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του προγράμματος και η σύνθεση της θεωρίας και της πρακτικής καθορίζουν την ανάγκη για υψηλές ικανότητες από τους εκτελεστές του προγράμματος, ικανότητες στρατηγικής και αναλυτικής σκέψης και ικανότητα αναγνώρισης των επιχειρηματικών λύσεων συμβατών με το περιβάλλον και οι υιοθέτηση τους στην πράξη. Η ομάδα της πιλοτικής εφαρμογής, που ανταποκρίνεται στις παραπάνω απαιτήσεις, αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Η διαχείριση του πιλοτικού προγράμματος ανήκει στον εργολάβο του προγράμματος το, Kaunas University of Technology, Economics and Management Faculty.

Συνεργάτες του Προγράμματος

Ανάλυση των αποτελεσμάτων για την Ελλάδα

 

 

EU Institutions explained

Σημαντικα Νεα

Τι πρέπει να κάνει ένας manager ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ για την επιχείρησή του

 

Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η θέση της επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Η διοίκηση -  management μιας επιχείρησης έχει προκλήσεις...  

 

 

 

Ypoklopes-nsaΥποκλοπές της NSA χωρίς σύνδεση στο Ιντερνετ

Μυστική τεχνολογία φέρεται να έχει αναπτύξει η αμερικανική NSA, που επιτρέπει την παρακολούθηση υπολογιστών χωρίς αυτοί να έχουν συνδεθεί στο Διαδίκτυο.

 

 

 

Το FBI μπορεί να ανοίξει την κάμερα του υπολογιστή σου

 FBI έχει στην κατοχή του ειδικό λογισμικό το οποίο είναι σε θέση να ενεργοποιεί κρυφά την webcam φορητών υπολογιστών από απόσταση