Επάνω...

How to Manage Own Skills

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και ανέργους να αναγνωρίσουν, αναθεωρήσουν και να επανεξετάσουν τις ικανότητές τους, τα προσόντα τους, και τις γνώσεις τους και να κάνουν καριέρα στον Τουριστικό Τομέα. Ακόμα το πρόγραμμα παρέχει υποστήριξη στους ιδιοκτήτες του Τουριστικού Τομέα, και στους Υπεύθυνους Προσωπικού καθώς και στους εκπαιδευτές που προσπαθούν να προσλάβουν προσωπικό και στην επιτυχία της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Τομείς Στόχοι

Τα αποτελέσματα και τα προϊόντα του προγράμματος έχουν στόχο τις μικρές και της μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τις μεγάλες εταιρίες με επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς των εστιατορίων, ξενοδοχείων, SPA, οικο-τουρισμού και τουρισμού σαν σύνολο.

Στόχοι του προγράμματος:

 • Τη βελτίωση της ποιότητας των πρακτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τη διενέργεια ερευνών και η παραγωγή μίας αναφοράς πάνω στη σύγκριση της επαγγελματικής καθοδήγησης μεταξύ των 4 χωρών των συνεργατών, αυτό καθοδήγησης και πολιτικών συμβουλών και στην ανταλλαγή καλών και αποτελεσματικών πρακτικών σε όλα τα επίπεδα.
 • Ο σχεδιασμός ενός εργαλείου για επαγγελματική αυτό καθοδήγηση που συμπληρώνει τα LLL και LL επαγγέλματα και τα αυτό αναπτύσσει και εφαρμόζει με στόχο αποτίμηση της ποιότητας των διαδικασιών και των συστημάτων.
 • Να σχεδιάσει την εκπαίδευση των εκπαιδευτών και των συμβούλων στον τουριστικό τομέα βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των Επαγγελματικών εκπαιδευτικών συστημάτων στον τομέα.
 • Η παροχή δεικτών ποιότητας στις θέσεις εργασίας στον τουριστικό τομέα δημιουργώντας προφίλ εργασίας για τον τομέα.
 • Η ανάπτυξη πιλοτικού και επαν-ανάπτυξη υποστηρικτικών υλικών.
 • Να οδηγήσει τις διαδικασίες ποιοτικής αξιολόγησης (εργαλείο αυτό-καθοδήγησης και εκπαίδευση εκπαιδευτών) και η ανάπτυξη δεικτών ποιότητας.
 • Την αύξηση των προσόντων και της παρακίνησης, παρέχοντας ποιότητα των εκπαιδευτικών πρακτικών και συστημάτων αυτών που εργάζονται στον τουριστικό κλάδο.
 • Η αξιολόγηση του συστήματος και η ανάπτυξη προτάσεων σχετικά με τη συνέχισή του και την εφαρμογή του σε επιχείρησης που δεν ανήκουν στους συνεργάτες του προγράμματος.
 • Ο σχεδιασμός στρατηγικών, προγραμμάτων και υλικών που να είναι μεταφέρσιμα και σε άλλες ομάδες.
 • Η σύνδεση με τις ΜΜΕ με σκοπό α) Την ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα, β) λήψη ανατροφοδότησης γ) τη δημιουργία αν είναι δυνατό ενός δεσμού μεταξύ της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και της καθοδήγησης σε εργασιακά θέματα.
 • Ο σχεδιασμός εργαστηρίων μάθησης, σεμιναρίων και τομέων που παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια στις ομάδες στόχους από πλευράς ενημερωμένου περιεχομένου και συχνότητας και που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες που συνεχώς αλλάζουν. Η ευρύτερη διασπορά των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε σχετικούς οργανισμούς και άτομα, επιτρέποντας έτσι το περεταίρω μοίρασμα της εμπειρίας και εξασφαλίζοντας την μακροχρόνια επιρροή σε εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κύρια ομάδα στόχος του προγράμματος είναι:

 • Άνεργοι που αναζητούν μια επαγγελματική καριέρα στον τουριστικό τομέα.
 • Εργαζόμενοι που θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες.
 • Εκπαιδευτές με πεδίο ενδιαφέροντος τον τουρισμό.
 • Εκπαιδευτικοί οργανισμοί και οργανισμοί για την επαγγελματική καθοδήγηση

Αποτελέσματα

Συνεργάτες

Σημαντικα Νεα

Τι πρέπει να κάνει ένας manager ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ για την επιχείρησή του

 

Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η θέση της επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Η διοίκηση -  management μιας επιχείρησης έχει προκλήσεις...  

 

 

 

Ypoklopes-nsaΥποκλοπές της NSA χωρίς σύνδεση στο Ιντερνετ

Μυστική τεχνολογία φέρεται να έχει αναπτύξει η αμερικανική NSA, που επιτρέπει την παρακολούθηση υπολογιστών χωρίς αυτοί να έχουν συνδεθεί στο Διαδίκτυο.

 

 

 

Το FBI μπορεί να ανοίξει την κάμερα του υπολογιστή σου

 FBI έχει στην κατοχή του ειδικό λογισμικό το οποίο είναι σε θέση να ενεργοποιεί κρυφά την webcam φορητών υπολογιστών από απόσταση