Επάνω...

ICT Standardization

Ένας από τους στρατηγικούς στόχους της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη του τομέα υψηλής τεχνολογίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας της πληροφορίας και της οικονομίας. Σαν αποτέλεσμα, πολλές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας έχουν ξεπεταχτεί στην Ευρώπη αλλά οι περισσότερες από αυτές υποφέρουν από την έλλειψη γνώσεων σχετικά με την Τυποποίηση, που εμποδίζει την αναγνώριση των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές, οδηγώντας στην χαμηλή ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμια κλίμακα, και στην έλλειψη ενός συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης (VET) στον τομέα της Τυποποίησης, που να ανταποκρίνεται στη ειδική φύση τους, τα προσόντα των εργαζομένων τους και τη διαθεσιμότητα πόρων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT).Σύμφωνα με τα παραπάνω:

Ομάδες στόχος: προσωπικό μικρομεσαίων επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στους τομείς ανάπτυξης λογισμικού, δικτύων, νέους με πτυχίο πανεπιστημίου Μηχανικού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, που πρόκειται να δημιουργήσουν τη δική τους μικρομεσαία επιχείρηση στους παραπάνω τομείς.

Κλάδοι στόχοι: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ανάπτυξη λογισμικού, δίκτυα, κτλ), Εκπαίδευση.

Τελικοί και πιθανοί χρήστες: Υψηλά και διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, μηχανικοί και τεχνολόγοι εργαζόμενοι σε ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, επαγγελματίες του χώρου της ανάπτυξης και παραμετροποίησης των προτύπων, σύμβουλοι τυποποίησης, άνεργοι με πτυχίο Μηχανικού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθηγητές/εκπαιδευτές στου παραπάνω τομείς. 

Σε σχέση με τους παραπάνω ομάδες και κλάδους το πρόγραμμα καλύπτει τις ακόλουθες ανάγκες:

 • Ένα ευέλικτο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης στην τυποποίηση ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας στους τομείς της ανάπτυξης λογισμικού και δικτύων.
 • Βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ειδικών γλωσσικών ικανοτήτων, των εργαζομένων στις ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας στους κλάδους της ανάπτυξης λογισμικού και δικτύων.
 • Διευκόλυνση της εκπαίδευσης του προσωπικού των ΜΜΕ των κλάδων ανάπτυξης λογισμικού και δικτύων με την εισαγωγή της ευέλικτης μεθόδου διδασκαλίας.
 • Διευκόλυνση της διαδικασίας αφομοίωσης, κατανόησης και εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων στις ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας στους κλάδους ανάπτυξης λογισμικού και δικτύων.
 • Υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην επαγγελματική κατάρτιση σχεδιασμένες για τις ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας των κλάδων ανάπτυξης λογισμικού και δικτύων.
 • Ο σχεδιασμός συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης υποστηριζόμενο από Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Τυποποίηση για τις ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας των κλάδων ανάπτυξης λογισμικού και δικτύων.
 • Η επεξεργασία προγραμμάτων σπουδών και υλικού διδασκαλίας.
 • Η εισαγωγή μιας μικτής μεθόδου εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνοντας Διαδικτυακή (ή βασισμένη σε υπολογιστή, ή συμβατική) αυτοδιδασκαλία, διαδικτυακή καθοδήγηση, διεθνή εικονικούς κύκλους σπουδών, και πρόσωπο με πρόσωπο αρχικές και επαναληπτικές συναντήσεις.
 • Ο σχεδιασμός ενός πακέτου λογισμικού για να βοηθήσει στην πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος που βασίζεται στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
 • Ο σχεδιασμός συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης υποστηριζόμενο από Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Τυποποίηση για τις ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας των κλάδων ανάπτυξης λογισμικού και δικτύων.
 • Η επεξεργασία προγραμμάτων σπουδών και υλικού διδασκαλίας.
 • Η εισαγωγή μιας μικτής μεθόδου εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνοντας Διαδικτυακή (ή βασισμένη σε υπολογιστή, ή συμβατική) αυτοδιδασκαλία, διαδικτυακή καθοδήγηση, διεθνή εικονικούς κύκλους σπουδών, και πρόσωπο με πρόσωπο αρχικές και επαναληπτικές συναντήσεις.
 • Ο σχεδιασμός ενός πακέτου λογισμικού για να βοηθήσει στην πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος που βασίζεται στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Αποτέλεσματα

Συνεργάτες

Σημαντικα Νεα

Τι πρέπει να κάνει ένας manager ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ για την επιχείρησή του

 

Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η θέση της επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Η διοίκηση -  management μιας επιχείρησης έχει προκλήσεις...  

 

 

 

Ypoklopes-nsaΥποκλοπές της NSA χωρίς σύνδεση στο Ιντερνετ

Μυστική τεχνολογία φέρεται να έχει αναπτύξει η αμερικανική NSA, που επιτρέπει την παρακολούθηση υπολογιστών χωρίς αυτοί να έχουν συνδεθεί στο Διαδίκτυο.

 

 

 

Το FBI μπορεί να ανοίξει την κάμερα του υπολογιστή σου

 FBI έχει στην κατοχή του ειδικό λογισμικό το οποίο είναι σε θέση να ενεργοποιεί κρυφά την webcam φορητών υπολογιστών από απόσταση