Επάνω...

Strategic Individual Competences

Καθώς ολοκληρώνεται η ενοποίηση της πολύ-πολιτισμικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, με διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στα πλαίσια της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, η επιτυχία των Ανθρώπινων Πόρων πρώτα από όλα εξαρτάται από τις Στρατηγικές Ικανότητες των ατόμων.

Οι Στρατηγικές Ατομικές Ικανότητες μπορούν να οριστούν ως το σύνολο των γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και τρόπων εργασίας που ο εργαζόμενος πρέπει να κατέχει, ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας του στην επιχείρηση. Όπως αναφέρει ο Geolyse Pty.Ltd Corporate Development Manager A. Ward (foresight; Volume:·6··Issue:·2; 2004), η έρευνα που διεξήχθη από το διάσημο Δανό επιστήμονα scientist· A. Drejer ( The Learning Organization, Volume 7, Number 4, 2000) η «κλασσική» εκπαίδευση προσανατολίζεται στη διαμόρφωση επαγγελματικών ικανοτήτων που χαρακτηρίζονται σαν «σκληρά», ενώ η προσοχή στις «ελαφρές» ικανότητες (προσωπικές, κοινωνικές, συναισθηματικές) δεν είναι σημαντικές. Ενώ οι τελευταίες ικανότητες είναι ιδιαίτερα σχετικές με τη τις ραγδαίες αλλαγές του επιχειρηματικού κόσμου και παρέχει τις συνθήκες για επιχειρηματική ανάπτυξη. Αν και υπάρχουν διάφορα μοντέλα δεξιοτήτων (Plum, Schoonover, Lominger and etc.), οι πρακτική εφαρμογή τους προσανατολίζεται στις απαιτήσεις συγκεκριμένων εταιριών, ενώ οι οδηγίες για ανάπτυξη των στρατηγικών δεξιοτήτων πρέπει να αρχίσουν από τα πρώτα στάδια της επαγγελματικής εκπαίδευσης, π.χ. κατά τη διάρκεια των σπουδών, με τη διαμόρφωση στρατηγικά σημαντικών δεξιοτήτων. Αυτό έχει καθορίσει την αλλαγή του παραδείγματος των δεξιοτήτων από τους αξιολόγηση των ανθρωπίνων πόρων στην αντίληψη της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων στην αντίληψη της· ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων, όπου αναζητείτε όχι μόνο η αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης, αλλά η ανάπτυξη στρατηγικά θεωρημένων ικανοτήτων. Η ανάπτυξη των ατομικών στρατηγικών ικανοτήτων περιλαμβάνει των κατάλογο αυτών των ικανοτήτων και η μεθοδολογία ανάπτυξης τους , που δεν είναι περιορισμένη σε επιχείρηση, τομέα, κλάδο ή χώρα, γιατί η ταχύτατη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, σε συνδυασμό της δομής των επιχειρηματικών σχέσεων, και της δυναμικής της αγοράς απαιτούν στρατηγικές οδηγίες για την ανάπτυξη μιας ενοποίησης των στρατηγικών ατομικών ικανοτήτων.

Στόχος του προγράμματος – η προετοιμασία του καταλόγου των στρατηγικών ατομικών ικανοτήτων και η μεθοδολογία για την ανάπτυξη των ικανοτήτων

Εργασίες του προγράμματος

 • Η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στις 8 χώρες για την αναγνώριση των στρατηγικών ικανοτήτων.
 • Με αναφορά στα αποτελέσματα της έρευνας η προετοιμασία του καταλόγου των Ευρωπαϊκών στρατηγικών ατομικών ικανοτήτων.
 • Η προετοιμασία της μεθοδολογίας των στρατηγικών ατομικών ικανοτήτων.
 • Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα – συμπεριλαμβάνοντας τη μεθοδολογία στα προγράμματα τους και τα μαθήματά τους θα δώσουν την ευκαιρία σε αυτούς που σπουδάζουν για να γίνουν μελλοντικοί διευθυντές και ειδικοί να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία και να ανακαλύψουν τις κατευθύνσεις για ανάπτυξη των στρατηγικών ατομικών ικανοτήτων.
 • Συμβουλευτικά κέντρα, επιχειρήσεις – αφομοιώνοντας τη μεθοδολογία θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις στρατηγικές ατομικές ικανότητες τον εργαζομένων τους για να προσανατολιστούν για τις μελλοντικές αλλαγές στις ικανότητες και να προετοιμάσουν ένα σχέδιο για την ανάπτυξη των στρατηγικών ατομικών ικανοτήτων των εργαζομένων τους.
 • Επαγγελματίες – που αναζητούν θέση στην αγορά εργασίας της Ευρώπης θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις κατευθύνσεις για ανάπτυξη των στρατηγικών ατομικών ικανοτήτων και να τις αναπτύξουν κατάλληλα.
 • Ο κατάλογος που θα ετοιμαστεί και η μεθοδολογία της ανάπτυξης των ικανοτήτων δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένο οργανισμό ή χώρα και θα αξιολογηθούν σαν διεθνής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό θα διασφαλιστεί από τα αποτελέσματα της έρευνας στις 8 χώρες, ολοκληρωμένη αξιολόγηση των προϊόντων από ειδικούς, δοκιμή και διανομή. Η πρωτοτυπία του πλαισίου του αποτελέσματος καθορίζεται από των κατάλογο των Ευρωπαϊκών στρατηγικών ατομικών ικανοτήτων, που δεν έχει ανάλογο και τη μεθοδολογία ανάπτυξης των ικανοτήτων
 • Η αξιολόγηση από ειδικούς, διευθυντές επιχειρήσεων θα διασφαλίση την πρακτική αξιοπιστία των στρατηγικών ατομικών ικανοτήτων και θα επιτρέψει από το αρχικό στάδιο της εκπαίδευσης τον συνδυασμό των προγραμμάτων σπουδών και την ατομική ανάπτυξη των στρατηγικών ατομικών ικανοτήτων με πρακτική εφαρμογή.
 • Η διαθεσιμότητα του προγράμματος για εταιρίες, συμβουλευτικούς οργανισμούς και ατομικούς χρήστες θα διασφαλίσει την εξάπλωση των αποτελεσμάτων σε όλες τις γλώσσες των συνεργατών του προγράμματος (Λιθουανικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ελληνικά και Φιλανδικά).
 • Οργανισμούς, που έχουν μεγάλο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό, προετοιμασίας μεθοδολογίας και διεξαγωγής ερευνών σε εταιρίες: Kaunas University of Technology, Faculty of Economics and Management (Λιθουανία), ABIF (Αυστρία), ALBATROS & DELTHA CONSULTING S.L. (Ισπανία), Innovate (Ιρλανδία), LiM (Γερμανία).
 • Οργανισμούς, που διατηρούν στενές επαφές με τις επιχειρήσεις και έχουν πρακτική εμπειρία στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, ικανότητες στην αξιολόγηση και ανάπτυξη. Διάκριση (Ελλάδα), LiM (Γερμανία), Innovate (Ιρλανδία), ABIF (Αυστρία), ALBATROS & DELTHA CONSULTING S.L. (Ισπανία), Vilnius College (Λιθουανία), Mach m-it (Γερμανία), εξωτερικός συνεργάτης Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Crafts (Λιθουανία).
 • Οργανισμούς, που έχουν εμπειρία και τεχνικές δυνατότητες να προετοιμάσουν τα τεχνικά και οργανωτικά εργαλεία για τις διαδικασίες και τη διανομή των αποτελεσμάτων. : Mach m-it (Γερμανία), Kaunas University of Technology, Faculty of Economics and Management (Λιθουανία).
 • Οργανισμούς, που έχουν εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθοδολογιών της διαδικασίας εκπαίδευσης: Kaunas University of Technology, Faculty of Economics and Management (Λιθουανία), Fundação Escola Profissional de Setúbal (Πορτογαλία), University of Tampere (Φινλανδία), Vilnius College (Λιθουανία) και εξωτερικοί συνεργάτες: KTU Panevezys Institute, Faculty of Management and Administration (Λιθουανία), Klaipeda College of Social Sciences (Λιθουανία), Marijampole College (Λιθουανία) Panevezys College (Λιθουανία).
Η εφαρμογή των προιόντων του προγράμματος είναι διεθνής. Υπάρχουν πιθανές διαφορετικές κατευθύνσεις εφαρμογής:
 
Η καινοτομία των προϊόντων του προγράμματος. Ανάλογα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά εστιάζουν στις συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων, ενώ η καινοτομία του προγράμματος καθορίζεται από την απευθείας ενσωμάτωσή του στην διαδικασία της μάθησης:
 
Η έκταση και η πολυπλοκότητα του προγράμματος καθώς και η σύνθεση της θεωρίας και της πρακτικής καθορίζουν την ανάγκη για υψηλές ικανότητες των εκτελεστών του προγράμματος, ικανότητες για στρατηγική και αναλυτική σκέψη και ικανότητα αναγνώρισης των κατάλληλων λύσεων για το περιβάλλον και της προσαρμογής τους στην πράξη. Η ομάδα του πιλοτικού προγράμματος, που ανταποκρίνεται στις παραπάνω απαιτήσεις, αποτελείται και έχει εμπειρία και ικανότητες σε όλους τους τομείς του προγράμματος:

Η διαχείριση του πιλοτικού προγράμματος ανήκει στον ανάδοχο, Kaunas University of Technology, the Faculty of Economics and Management.

Αποτελέσματα για την Ελλάδα

Ανάλυση Αποτελεσμάτων για την Ελλάδα

Συνεργάτες

 
 

Σημαντικα Νεα

Τι πρέπει να κάνει ένας manager ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ για την επιχείρησή του

 

Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η θέση της επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Η διοίκηση -  management μιας επιχείρησης έχει προκλήσεις...  

 

 

 

Ypoklopes-nsaΥποκλοπές της NSA χωρίς σύνδεση στο Ιντερνετ

Μυστική τεχνολογία φέρεται να έχει αναπτύξει η αμερικανική NSA, που επιτρέπει την παρακολούθηση υπολογιστών χωρίς αυτοί να έχουν συνδεθεί στο Διαδίκτυο.

 

 

 

Το FBI μπορεί να ανοίξει την κάμερα του υπολογιστή σου

 FBI έχει στην κατοχή του ειδικό λογισμικό το οποίο είναι σε θέση να ενεργοποιεί κρυφά την webcam φορητών υπολογιστών από απόσταση